ระบบสารสนเทศนักเรียน
เข้าสู่ระบบ
การเข้าระบบสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

สำหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 สามารถเข้าระบบโดยใช้เลขประจำตัวนักเรียน และรหัสผ่านให้ใส่เป็นเลขประจำตัวประชาชน

หากไม่สามารถเข้าระบบได้ ติดต่อที่ page ห้องทะเบียน