ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21993 ฟิรดาวส์ อิดือเระ 22/6/2566 4/7/2566 5/7/2566
2 22500 นภัสสร มหันกฤษ 8/8/2565 15/8/2565 17/8/2565
รูปปกหนังสือ