ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 22663 อัลญาดานียะห์ อาแว 9/9/2565 16/9/2565 16/9/2565
2 22663 อัลญาดานียะห์ อาแว 2/9/2565 9/9/2565 9/9/2565
3 23218 ฟิรฮานาน ดรอแม 9/8/2565 16/8/2565 14/8/2565
4 22357 นุชอัยนี แหลหมันไทย 31/7/2565 7/8/2565 9/8/2565
รูปปกหนังสือ