ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 23998 นัจญ์มีย์ เจะแต 26/9/2566 3/10/2566 27/9/2566
2 ครูมูหัมหมัดเพาซัน แวเลาะมะ 28/8/2566 4/9/2566 5/9/2566
3 24167 แวฟาตียะห์ ดือราเซะ 11/1/2566 18/1/2566 18/1/2566
4 20538 มารุดา แวแม 9/11/2565 16/11/2565 16/11/2565
5 22640 อามัล สือรี 31/8/2565 7/9/2565 5/9/2565
12
รูปปกหนังสือ