ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 24194 ตัสนีม หมีนกาด้า 8/9/2565 15/9/2565 19/9/2565
2 20538 มารุดา แวแม 28/8/2565 4/9/2565 5/9/2565
3 21985 นิซารีปะห์ เด็นหะ 4/8/2565 11/8/2565 21/8/2565
4 22015 นูรัยมี แห่เหล็ม 21/7/2565 28/7/2565 4/8/2565
5 20916 อิบติซาม เจะโมง 6/7/2565 20/7/2565 20/7/2565
รูปปกหนังสือ