ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21431 กัสวาตีย์ มาปะ 27/11/2566 4/12/2566
2 21431 กัสวาตีย์ มาปะ 20/11/2566 27/11/2566 27/11/2566
3 21431 กัสวาตีย์ มาปะ 12/7/2566 19/7/2566 19/7/2566
4 23463 อาอีดะห์ เด็นอะเระ 25/6/2566 6/7/2566 10/7/2566
รูปปกหนังสือ