ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 22274 นูรอามาลีนา เมาตี 31/10/2566 7/11/2566 7/11/2566
2 24955 นูรฮายาตี แวโซะ 24/8/2566 31/8/2566 31/8/2566
3 25265 ซูไฮนี ลิบง 7/8/2566 14/8/2566 18/8/2566
4 25265 ซูไฮนี ลิบง 31/7/2566 7/8/2566 7/8/2566
5 25265 ซูไฮนี ลิบง 24/7/2566 31/7/2566 31/7/2566
12
รูปปกหนังสือ