ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 24150 อิลฮัม สมาแอ 1/8/2566 8/8/2566 8/8/2566
2 24150 อิลฮัม สมาแอ 18/7/2566 25/7/2566 1/8/2566
3 24150 อิลฮัม สมาแอ 7/7/2566 14/7/2566 18/7/2566
4 24484 นันทิตา มุสตาฟา 21/6/2566 28/6/2566 7/7/2566
รูปปกหนังสือ