ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 22273 นูรอามาลียา เมาตี 28/11/2566 5/12/2566
2 22273 นูรอามาลียา เมาตี 21/11/2566 28/11/2566 28/11/2566
3 22273 นูรอามาลียา เมาตี 14/11/2566 21/11/2566 21/11/2566
4 22273 นูรอามาลียา เมาตี 7/11/2566 14/11/2566 14/11/2566
5 21234 ซาปีนะห์ ยะนายเดิม 26/6/2566 7/7/2566 7/7/2566
รูปปกหนังสือ