ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21298 ซากีนา เง๊าะ 24/11/2566 1/12/2566
2 22274 นูรอามาลีนา เมาตี 31/10/2566 7/11/2566 7/11/2566
3 21234 ซาปีนะห์ ยะนายเดิม 12/9/2566 19/9/2566 24/9/2566
4 21319 วาฮีดา ดือเระ 31/8/2566 7/9/2566 10/9/2566
5 22519 อาซียะห์ คุ้มบ้าน 1/8/2566 8/8/2566 9/8/2566
12
รูปปกหนังสือ