ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 23427 มูฮัมหมัดฟิรดาว อาแวกือจิ 2/8/2566 9/8/2566 4/8/2566
2 23427 มูฮัมหมัดฟิรดาว อาแวกือจิ 26/7/2566 2/8/2566 2/8/2566
3 23407 ราเนีย สาซู 8/3/2566 15/5/2566 30/5/2566
4 20538 มารุดา แวแม 29/11/2565 6/12/2565 12/12/2565
5 24037 นิรมล ดาซิง 17/11/2565 24/11/2565 24/11/2565
12
รูปปกหนังสือ