ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 23407 ราเนีย สาซู 8/3/2566 15/5/2566
2 20538 มารุดา แวแม 29/11/2565 6/12/2565 12/12/2565
3 24037 นิรมล ดาซิง 17/11/2565 24/11/2565 24/11/2565
4 23707 นัสรินทร์ เจะดือราแม 4/11/2565 11/11/2565 11/11/2565
5 22290 อิมตีซาล เจะเหมาะ 8/8/2565 15/8/2565 15/8/2565
12
รูปปกหนังสือ