ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 23254 อาฟีฟะฮ์ ดามัน 16/1/2566 23/1/2566 29/1/2566
2 22414 บัลกีส กาจะลากี 8/1/2566 15/1/2566 15/1/2566
3 20497 นูรหาซีกีน อาฮา 27/12/2565 3/1/2566 3/1/2566
4 22526 อนิส สันบากอ 13/12/2565 20/12/2565 22/12/2565
5 20497 นูรหาซีกีน อาฮา 1/12/2565 8/12/2565 8/12/2565
12
รูปปกหนังสือ