ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 22123 สุริยาณี มะแซ 5/1/2566 12/1/2566 12/1/2566
2 22376 รุวัยดา บาฮา 21/12/2565 28/12/2565 29/12/2565
3 22064 นูรฟาติน สาและ 7/12/2565 14/12/2565 21/12/2565
4 22064 นูรฟาติน สาและ 30/11/2565 7/12/2565 7/12/2565
5 23040 นิอรณี นิโอะ 18/11/2565 25/11/2565 29/11/2565
12
รูปปกหนังสือ