ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 22996 นูรีซัน หะยีดอเลาะ 16/5/2566 23/5/2566 24/5/2566
2 22014 ฟาดีละห์ มะแซ 8/12/2565 15/12/2565 16/12/2565
3 23218 ฟิรฮานาน ดรอแม 9/8/2565 16/8/2565 17/8/2565
รูปปกหนังสือ